Στήριξη της Ιερά Καλύβης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού "Αναναίων" στη Σκήτη της Αγία Άννας στο Άγιο Όρος.

Το Ίδρυμά μας παρέχει υλική βοήθεια προς αποκατάσταση της Ιερά Καλύβης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού "Αναναίων". Χάρη στις δωρεές σας ξεκίνησε μία καινούργια περίοδος κατασκευαστικών έργων τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο γέροντας της καλύβης π. Νεκτάριος Μπάδας είναι προσηλωμένος στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης που θα προστατεύσει το κτίριο. Η αδελφική σχέση μας με την κοινότητα του Τιμίου Σταυρού, εκφράζεται με την καλή και αγαστή συνεργασία για την συνέχιση του έργου και το ίδρυμά μας δεσμεύεται για την περάτωσή του.

Η Ιερά Καλύβη του Τιμίου & Ζωοποιού Σταυρού βρίσκεται στους πρόποδες του Άθωνα στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννας από το 1652. Γνώρισε ιδιαίτερη ακμή στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημιουργήθηκε εκεί ένα σπουδαίο εικονογραφικό έργο που περιμένει την ανάδειξη και την προστασία που του αξίζει. Ο π. Νεκτάριος ξεκίνησε το έργο της κτηριακής αποκατάστασης το 2012. Το πρώτο μέρος του έργου υλοποιήθηκε με τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.